Mae'r cwrs hwn yn archwilio'r angen i alluogi disgyblion i arwain yn ein hysgolion a'n cymunedau, a beth yw manteision hyn. Drwy'r cwrs hwn, bydd athrawon yn datblygu eu dealltwriaeth ynghylch pam fod arweinyddiaeth gan ddisgyblion yn bwysig - yn lleol ac yn fyd-eang. Byddant hefyd yn datblygu dealltwriaeth o'r rôl maent yn ei chwarae wrth rymuso a chefnogi eu disgyblion. 

Lefel

Lefel 3 dwys. 

Thema

  • Beth yw arweinyddiaeth gan ddisgyblion a pham ei fod yn bwysig
  • Ymlediad arloesedd a'i berthnasedd i annog disgyblion i arwain a chymorth gan gydweithwyr 
  • Dysgu am, dysgu ar gyfer, a chreu amgylcheddau ar gyfer, arweinyddiaeth gan ddisgyblion 
  • Datblygu cyfleoedd ar gyfer arweinyddiaeth gan ddisgyblion, gan gynnwys cynghorau ysgol.

Ar gyfer pwy?

Athrawon cynradd ac uwchradd yn Lloegr. 

Sut bydda i'n elwa?

Bydd y cwrs hwn yn adeiladu dealltwriaeth a hyder i alluogi twf mewn arweinyddiaeth gan ddisgyblion yn yr ystafell ddosbarth a'r ysgol. Byddwch yn gadael y cwrs gydag ystod o dechnegau a dulliau y gallwch eu defnyddio a'u gweithredu yn eich ystafell ddosbarth, ac felly bydd o fantais i'ch arfer fel athro a hwylusydd dysgu.

Ymrwymiad amser

Dyma gwrs tridiau sydd hefyd yn cynnwys ymrwymiad i wneud rhywfaint o baratoi a rhai gweithgareddau dilynol. Rhennir y tri diwrnod dros un tymor, a chyflawnir y ddau gyntaf gyda'i gilydd ar y dechrau fel arfer. 

Pris

Yn rhad ac am ddim.

Darparu

Darparwr: Canolfan Materion Rhyngwladol Cymru yng Nghymru a Pearson yn Lloegr. Cefnogaeth wyneb yn wyneb ac o bell ar ôl y dyddiau hyfforddi.

Sut i archebu

Er mwyn canfod lle a phryd cynhelir y cyrsiau, ac er mwyn archebu, cysylltwch â'r Ganolfan Materion Rhyngwladol yng Nghymru a Pearson yn Lloegr.

Fel arall, gallwch gynnal cwrs yn eich ysgol eich hun ar ddyddiad sy'n addas i chi, drwy archebu'n uniongyrchol gyda'r British Council.

Gellir cyflwyno'r cwrs hwn yn Saesneg hefyd. I weld ein holl gyrsiau a gyflwynir yn Saesneg, ewch i'n hadran Datblygu eich sgiliau.