Mae'r cwrs hwn wedi'i ddylunio i gefnogi athrawon sy'n gweithio mewn partneriaethau rhyngwladol. Mae'n cynnig sylfaen yn y ddamcaniaeth a'r arfer o ymdrin â chyd-destunau anghyfarwydd fel cyfleoedd ar gyfer dysgu proffesiynol. Mae'n annog cyfranogwyr i ystyried sut gallant ddysgu gan eraill, ac mae'n cynnig cyngor ymarferol ynghylch yr hyn y dylid ei wneud ac na ddylid ei wneud, i helpu athrawon sy'n paratoi i ymweld â chydweithwyr mewn gwledydd eraill. 

Thema

Dysgu gan gydweithwyr rhyngwladol, dulliau ar gyfer astudiaethau cymharol mewn addysg, ymchwiliad gwerthfawrogol

Ar gyfer pwy?

Unrhyw athro sydd â chydweithwyr yn ymweld â nhw o wledydd eraill, neu sy'n teithio i ymweld ag ysgolion partner dramor. Argymhellir y cwrs hwn ar gyfer grwpiau sy'n gweithio neu sy'n teithio gyda'i gilydd.

Sut bydda i'n elwa?

Bydd y cwrs yn helpu athrawon i baratoi i dderbyn ymwelwyr neu i ymweld eu hunain. Bydd yn sicrhau bod athrawon yn gwneud y mwyaf o'r cyfleoedd hyn drwy gyflwyno damcaniaeth sylfaenol o ran y ffordd orau o alluogi dysgu o gyd-destunau anghyfarwydd. Bydd yn lleihau'r tebygolrwydd o gamsyniadau diwylliannol, a bydd yn cynnig yr hyn sydd ei angen ar gyfranogwyr er mwyn cynnal ymweliadau rhyngwladol yn hyderus. 

Ymrwymiad amser

Gweithdy tair awr.

Pris

Yn rhad ac am ddim.

Darparu

Darparwr: 

Sut i archebu

Er mwyn canfod ble a phryd y cynhelir y cyrsiau, ac er mwyn archebu, cysylltwch â'r canlynol:

Fel arall, gallwch gynnal cwrs yn eich ysgol eich hun ar ddyddiad sy'n addas i chi, drwy archebu'n uniongyrchol gyda'r British Council.

Gellir cyflwyno'r cwrs hwn yn Saesneg hefyd. I weld ein holl gyrsiau a gyflwynir yn Saesneg, ewch i'n hadran Datblygu eich sgiliau.