Mae'r gweithdy hwn yn archwilio meddwl yn feirniadol a datrys problemau yng nghyd-destun dysgu byd-eang. Mae'n defnyddio strwythur cynllunio-gwneud-adolygu er mwyn galluogi athrawon i roi cynnig ar y strategaethau meddwl yn feirniadol y cyflwynir nhw iddynt yn eu hystafelloedd dosbarth, ac ystyried yr effaith. 

Lefel

Lefel 3 dwys.

Thema

Meddwl yn feirniadol a datrys problemau yng nghyd-destun dysgu byd-eang a Daearyddiaeth.

Ar gyfer pwy?

Athrawon cynradd ac athrawon Daearyddiaeth mewn ysgolion uwchradd.

Sut bydda i'n elwa?

Bydd yr addysgeg hon, sy'n cyfoethogi eich gwybodaeth, yn eich helpu i alluogi disgyblion i gyfnerthu eu gwybodaeth am y byd, ennill gwybodaeth ddisgyblaethol trwy ddefnydd beirniadol o dystiolaeth a dadl, a bydd yn rhoi dulliau ymarferol i chi godi cyrhaeddiad. 

Ymrwymiad amser

Dau ddiwrnod ac amser i weithredu.

Pris

Yn rhad ac am ddim.

Darparu

Darperir gan Ganolfan Materion Rhyngwladol Cymru yng Nghymru a'r Gymdeithas Ddaearyddol yn Lloegr, gyda dau weithdy wyneb yn wyneb.

Sut i archebu

Er mwyn canfod pryd a lle cynhelir y cyrsiau, ac er mwyn archebu, cysylltwch â'r Ganolfan Materion Rhyngwladol yng Nghymru, a'r Gymdeithas Ddaearyddol yn Lloegr.

Fel arall, gallwch gynnal cwrs yn eich ysgol eich hun ar ddyddiad sy'n addas i chi, drwy archebu'n uniongyrchol gyda'r British Council.

 


Gellir cyflwyno'r cwrs hwn yn Saesneg hefyd. I weld ein holl gyrsiau a gyflwynir yn Saesneg, ewch i'n hadran Datblygu eich sgiliau.