Lefel

Lefel 2 canolradd a Lefel 3 dwys.

Thema

Cynllunio gwersi trawsgwricwlaidd yng nghyd-destun y Nodau Datblygu Cynaliadwy.

Ar gyfer pwy?

Athrawon cynradd ac uwchradd

Sut bydda i'n elwa?

Lefel 2

Byddwch yn gwella eich dealltwriaeth o ddysgu byd-eang a'r Nodau Datblygu Cynaliadwy, a sut gall y rhain ddatblygu gweithgareddau trawsgwricwlaidd yn y dosbarth i gyd-adeiladu cwricwlwm newydd ôl-Donaldson eich ysgol.

Lefel 3

Byddwch yn gwella eich dealltwriaeth o ddysgu byd-eang a'r Nodau Datblygu Cynaliadwy, a sut gellir defnyddio'r rhain i ddatblygu cynlluniau cwricwlwm trawsgwricwlaidd yn y dosbarth i gyd-adeiladu cwricwlwm newydd ôl-Donaldson eich ysgol, gan gynnwys prosiect gweithredu cymdeithasol y dysgwyr.

Ymrwymiad amser

Lefel 2

Chwech awr.

Lefel 3

12 awr, ynghyd ag ymchwil gweithredu gyda mentora.

Pris

Yn rhad ac am ddim.

Darparu

Cyflenwr: Think, Learn, Challenge .

Lefel 2

  • Diwrnod mewn safle canolog neu yn eich ysgol, neu
  • Dau hanner diwrnod mewn safle canolog neu yn eich ysgol, neu
  • Tair sesiwn gyda'r hwyr yn eich ysgol.

 

Lefel 3

  • Gweithdy deuddydd mewn safle canolog neu yn eich ysgol.

 

Sut i archebu

Er mwyn canfod ble a phryd y cynhelir y cyrsiau, ac er mwyn archebu, cysylltwch â Think, Learn, Challenge.

Fel arall, gallwch gynnal cwrs yn eich ysgol eich hun ar ddyddiad sy'n addas i chi, drwy archebu'n uniongyrchol gyda'r British Council.

 

Gellir cyflwyno'r cwrs hwn yn Saesneg hefyd. I weld ein holl gyrsiau a gyflwynir yn Saesneg, ewch i'n hadran Datblygu eich sgiliau.