Lefel

Lefel 2 canolradd a Lefel 3 dwys.

  

Thema

Lefel 2

Addysgu sgiliau meddwl yn feirniadol a datrys problemau mewn cyd-destun dysgu byd-eang.

Lefel 3

Gweithgareddau ystafell ddosbarth ar gyfer meddwl yn feirniadol a datrys problemau drwy gyd-destunau byd-eang.

 

Ar gyfer pwy?

Athrawon cynradd ac uwchradd.

  

Sut bydda i'n elwa?

Byddwch yn gwella eich dealltwriaeth o feddwl yn feirniadol a datrys problemau mewn cyd-destunau byd-eang, a sut gellir defnyddio hyn i ddatblygu gweithgareddau effeithiol yn yr ystafell ddosbarth. Byddwch yn archwilio syniadau ar gyfer gwella sgiliau meddwl yn feirniadol a datrys problemau'r dysgwyr mewn cyd-destunau byd-eang, a bydd modd eu defnyddio i gyd-adeiladu cwricwlwm newydd ôl-Donaldson yr ysgol.

  

Ymrwymiad amser

Lefel 2

Chwech awr.

Lefel 3

12 awr, ynghyd ag ymchwil gweithredu gyda mentora.

  

Pris

Yn rhad ac am ddim.

 

Darparu

Darparwr: Think, Learn, Challenge

 

Lefel 2

Gweithdy:

  • Diwrnod mewn safle canolog neu yn eich ysgol, neu
  • Dau hanner diwrnod mewn safle canolog neu yn eich ysgol, neu
  • Tair sesiwn gyda'r hwyr yn eich ysgol.

 

Lefel 3

Gweithdy deuddydd mewn safle canolog neu yn eich ysgol.

 

Sut i archebu

Er mwyn canfod ble a phryd y cynhelir y cyrsiau, ac er mwyn archebu, cysylltwch â Think, Learn, Challenge. Fel arall, gallwch gynnal cwrs yn eich ysgol eich hun ar ddyddiad sy'n addas i chi, drwy archebu'n uniongyrchol gyda'r British Council.

Gellir cyflwyno'r cwrs hwn yn Saesneg hefyd. I weld ein holl gyrsiau a gyflwynir yn Saesneg, ewch i'n hadran Datblygu eich sgiliau.