Lefel

Lefel 2 canolradd a Lefel 3 dwys.

 

Thema

Strategaethau ar gyfer datblygu deallusrwydd emosiynol dysgwyr drwy gyd-destunau byd-eang.

 

Ar gyfer pwy?

Athrawon cynradd ac uwchradd.

 

Sut bydda i'n elwa?

Lefel 2

Byddwch yn gwella eich dealltwriaeth o ddeallusrwydd emosiynol mewn cyd-destunau byd-eang, a sut gellir defnyddio hyn i ddatblygu strategaethau effeithiol yn yr ystafell ddosbarth. Byddwch yn ystyried strategaethau deallusrwydd emosiynol mewn cyd-destun byd-eang y gellir eu defnyddio i gyd-adeiladu cwricwlwm newydd ôl-Donaldson eich ysgol.

Lefel 3

Byddwch yn gwella eich dealltwriaeth o ddeallusrwydd emosiynol mewn cyd-destunau byd-eang, a sut gellir defnyddio hyn i ddatblygu strategaethau a gweithgareddau effeithiol yn yr ystafell ddosbarth. Byddwch yn cael gweithgareddau dosbarth deallusrwydd emosiynol y gellir eu defnyddio i gyd-adeiladu cwricwlwm newydd ôl-Donaldson eich ysgol.

 

Ymrwymiad amser

Lefel 2

Chwech awr.

Lefel 3

12 awr, ynghyd ag ymchwil gweithredu gyda mentora.

 

Pris

Yn rhad ac am ddim. 

 

Darparu

Darparwr: Think, Learn, Challenge

Lefel 2

Gweithdy'n cynnwys:

  • Diwrnod mewn safle canolog neu yn eich ysgol, neu
  • Dau hanner diwrnod mewn safle canolog neu yn eich ysgol, neu
  • Tair sesiwn gyda'r hwyr yn eich ysgol.

 

Lefel 3

Gweithdy deuddydd mewn safle canolog neu yn eich ysgol.

 

Sut i archebu

Er mwyn canfod ble a phryd y cynhelir y cyrsiau, ac er mwyn archebu, cysylltwch â Think, Learn, Challenge.

Fel arall, gallwch gynnal cwrs yn eich ysgol eich hun ar ddyddiad sy'n addas i chi, drwy archebu'n uniongyrchol gyda'r British Council.

 

Gellir cyflwyno'r cwrs hwn yn Saesneg hefyd. I weld ein holl gyrsiau a gyflwynir yn Saesneg, ewch i'n hadran Datblygu eich sgiliau.